Brivas brengt met een RVB BOEI inspectie de gebouwen op het terrein van PLE / KLPD in Driebergen in beeld voor de discipline werktuigbouw. Deze methodiek is door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkeld. BOEI staat voor de vier thema's waarop de methodiek betrekking heeft: Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid, Inzicht in het voldoen aan wet- & regelgeving. 

Omvang van de opdracht: ca 35.000 m2 BVO.

Software inventarisatie en conditiemeting: Condor. 

Opdrachtgever: DuurzaamNL

Gemeentekantoor Harm Buiterplein in Groningen, gelegen in de buurt Europapark. Door Brivas is het gehele gebouw (bouwkundig, installatietechniek en transportinstallaties) geïnspecteerd volgens de NEN 2767 methodiek. Hiermee is de onderhoudsstaat van het gebouw en de installaties in beeld gebracht. Dit met als doel om de uitvoeringskwaliteit van de huidige onderhoudsfirma (BAM Bouw en Techniek regio Noord) transparant inzichtelijk te maken. 

Omvang van de opdracht: ca 17.000 m2 BVO.

Software conditiemeting: O-Prognose.

Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek regio Noord.

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd op inspectie. In hoofdlijnen bestaat de dienstverlening van Brivas uit het multidisciplinair vaststellen van de conditionele vastgoedkwaliteit van kanselarijen, residenties en personeelswoningen. Voor het vaststellen van de condities wordt gewerkt conform de NEN 2767. Ook wordt gerapporteerd over de technische veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid, vluchtroutes etc, en juiste toepassing van de vigerende regelgeving. 

Omvang van de opdracht: wereldwijd, ca 50.000 m2 BVO.

Software inspectie en rapportage: Planon PCA.

Opdrachtgever: Brink Management / Advies

De gemeente Rotterdam heeft behoefte aan tijdelijke externe inhuur van diverse expertise. Brivas vult de rol van contractmanager (maincontract) tijdelijk voor de gemeente in. Inhoudelijke taken zijn onder andere assetmanagement, regievoering, meerjarenonderhoudsplannen, begrotingen en bewaking van processen rondom de juiste uitvoering.  

Duur van de opdracht: 9 maanden.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

 

Monumentenwacht Utrecht en Brivas werken sinds 2015 samen om meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) voor gemeente Utrecht op te stellen. Monumentenwacht Utrecht verzorgt het bouwkundige deel, Brivas het installatietechnische deel. Voorbeelden van objecten waarvoor een integrale MJOP is gemaakt, zijn werfkelders, molens, forten, landhuizen en bunkers.  

Omvang van de opdracht: ca 55 locaties, totaal ca 80.000 m2 BVO.

Software conditiemeting en MJOP: O-Prognose.

Opdrachtgever: Monumentenwacht Utrecht

Rotterdamse containerterminal, 's werelds meest moderne en innovatieve. Gelegen aan de Prinses Amaliahaven op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Door Brivas zijn de gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties over het gehele terrein geïnventariseerd en geïnspecteerd volgens de NEN 2767 methodiek. Ook is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarin de resulaten van de inspecties zijn verwerkt. In het meerjarenonderhoudsplan is een verdeling gemaakt in kritische en niet kritische installaties / onderdelen (prioritering). Voor de kritische installaties / onderdelen zijn de daadwerkelijke bedrijfsuren (draaiuren) de basis geweest voor het inplannen van activiteiten waaronder vervangen of renoveren. 

Omvang van de opdracht: ca 80.000 m2 BVO.

Software conditiemeting en MJOP: O-Prognose.

Opdrachtgever: A. de Jong Installatietechniek

Contactgegevens

Brivas
B.T.E. (Brian) Bremer
Pianostraat 5
6922 JH Duiven
+31 (0)6 20 688 566
brian@brivas.nl
KvK 60474289

Sociaal

Certificeringen

Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV)
Adviseur RVB BOEI (IAV)
Inspecteur RVB BOEI Werktuigbouw (IIV-W)
Inspecteur RVB BOEI Elektrotechniek (IIV-E)
VCA**

Beroepsregistratie

Sertum
NVDO